Contact

Hangzhou ToupTek Photonics Co., Ltd. ,
4F, Block A, B, Building 2,
No.321, Jinpeng Street,
Xihu District,Hangzhou,
310030,Zhejiang,
P.R.China
Tel: +86-571-8810-2638
       +86-571-8111-0735
       +86-571-8111-0730
       +86-137-7748-1788
Fax: +86-571-8111-0732